Velkommen til Vestegnens Sortkrudtskytter

Vi byder alle nye og kommende medlemmer velkommen den første og tredje lørdag i måneden. Her vil en af klubbens trænere være behjælpelig med information om klubben, våbenhåndtering og skydeundervisning efter at aspiranten har indhentet den lovpligtige SKV6.

Alle er velkomne til at stikke hovedet ind på vores klubdage for at se hvad vi hygger os med.

Vores sponsorer: