Vestegnens Sortkrudtskytter blev stiftet den 11. januar 2001 og er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Foreningens formål er at dyrke og fremme sortkrudtskydning som idræt, bl.a. ved deltagelse i arrangementer i Danmark såvel som i udlandet.

Vi er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter samt Dansk Skytte Union. Vi er en hyggelig klub med et godt sammenhold. Medlemmerne er i alle aldersgrupper og af begge køn og vi mødes hver lørdag kl. 10-14 i klubhuset ved bane 7, hvor vi skyder, renser våben og udveksler erfaringer over en kop kaffe.

Som et nyere tiltag har vi fået en ny røgsvag søster foreningen i vores klubhus, som vi også deler skydebaner med. Det kan du læse mere om her.