Persondataforordingen er en EU-forordning, persondataforordningen har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union.

Vi er som forening underlagt denne forordning og har herfor lavet de lovpligtige tiltag for opfyldelse af denne, der er udarbejdet de lovpligtige dokumenter og systemer for at sikre at alle persondata bliver behandlet korrekt i vores forening.

Det er det enkelte medlem af foreningen pligt at læse og forstå disse dokumenter, ved indmeldelse i foreningen acceptere man disse dokumenter og det system foreningen har udarbejdet for opbevaring af persondata.

Privatlivspolitik for Vestegnens sortkrudtskytter kan ses her

Fortegnelsespligten kan ses her