Eksplosivstoffortegnelse

Hvert kalenderår skal der indsendes en kopi af en fortegnelse over tilgange og afgange af drivmidler for det pågældende kalenderår til politiet. Michael Riis har lavet en formular i både PDF og Excel, som du kan hente til formålet ved at klikke på nedenstående links:

PDF side 1
PDF side 2
Excel (2 faner)